Velkommen til hjemmesiden for Kongernes Nordsjællands LodsejerlaugNyt - Pressemeddelelse - Klik her - Nyt

Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug tager sigte mod, at de private lodsejere:
- undgår at blive TVUNGET ind i en nordsjællandsk nationalpark
- arbejder for at fremme mangfoldigheden i fauna og flora
Det kan vise sig, at de bliver TVUNGET ind i en nationalpark.
Så er der opstået en ny situation, som der derefter tages stilling til.

Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaugs formål:

1) Med udgangspunkt i den aktuelle situation –
hvor private lodsejerere forsøges tvunget ind i en nordsjællandsk nationalpark –
vil lauget understøtte den private ejendomsret og arbejde for at private lodsejere
ikke tvinges ind i en nationalpark mod deres vilje.

2) Med baggrund i Wilhelmsrapportens intentioner (2001, en rig natur i et rigt samfund)
vil lauget arbejde for at fremme mangfoldigheden i flora og fauna.


Kongernes Nordsjællands Lodsejerlaug